Koszyk

ZWROT PRODUKTÓW MOŻLIWY JEST WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZAKUPÓW DOKONANYCH PRZEZ KONSUMENTÓW DETALICZNYCH

DO ZAKUPÓW O CHARAKTERZE PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY B2B NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

O zwrotach w skrócie:

Zmieniłeś zdanie i chcesz zwrócić zakupiony produkt? Pamiętaj, że w naszym sklepie masz możliwość zwrotu zakupionych produktów. Na dokonanie zwrotu masz 14 dni, licząc od dnia otrzymania zakupu. Co należy zrobić?

1) Wypełnij formularz zwrotu. Link do niego znajdziesz tutaj (kliknij aby pobrać formularz zwrotu). Formularz zwrotu należy dołączyć do przesyłki. Nie masz jak wydrukować formularza? Napisz odręcznie istotne dane na zwykłej kartce.

2) Spakuj zakupione produkty, tak aby nie uległy naruszeniu podczas transportu. Do paczki nie zapomnij dołączyć formularza zwrotu.

3) Nadaj paczkę dowolną firmą kurierską bądź Kurierem Poczty Polskiej na adres naszego magazynu:

Zafuguj.pl Sp. z o.o.

ul. Łużycka 54, 76-004 Sianów

tel. 602 550 211, mail: info@rinal.pl 

Pamiętaj, że do Ciebie należy pokrycie kosztów wysyłyki w przypadku zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek nadanych za pobraniem oraz nadanych do paczkomatów.

*Dla Twojej wygody możemy zaawizować kuriera po odbiór przesyłki, jednak podczas zwrotu środków za towar, obciążymy Cię kosztem każdej przesyłki w wysokości 20zł brutto – jeśli wybierasz takie rozwiązanie, poinformuj nas o tym mailowo (w wiadomości podaj nr zamówienia, adres i preferowany termin odbioru przesyłki).

Pamiętaj, aby przesyłki dla naszego kuriera spakować w kartony o wymiarach maksymalnych 45 x 35 x 35 cm. Ważne, aby NIE owijać kartonów folią stretch – kurier nie odbierze takich przesyłek.

4) Zwrotu kosztów dokonujemy zwykle natychmiast po zweryfikowaniu przesyłki zwrotnej i nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Zwrot przekazywany jest na nr konta podany w formularzu zwrotu.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości to zapraszamy do kontaktu 🙂

tel.: 602 550 211

e-mail: info@rinal.pl

Regulamin zwrotu produktów – odstąpienia od umowy sprzedaży:

   

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

   1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §. 5 ust. 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

   1. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

    

    • wraz z przesyłką zwracanego towaru lub,

    • wiadomością e-mail, na adres info@rinal.pl lub,

    • w formie pisemnej, na adres siedziby firmy.

     

     1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.

     1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

      

      • dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

      • bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

      • kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

       

       1. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

        

        • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

        • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

        • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

        • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

        • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

        • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

        • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

        • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

        • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

        • zawartej w drodze aukcji publicznej;

        • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

        • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

         

         1. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Sklepu. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

         1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie niezniszczonym. Kosztem zwrotu towaru jest obciążony Sprzedający jeśli:

          

          • zwrot towaru odbywa się za pośrednictwem kuriera zamówionego przez sprzedającego.

          • towar jest odpowiednio zabezpieczony przez Konsumenta w sposób eliminujący możliwość jego uszkodzenia w czasie transportu.

           

           1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

           1. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

           1. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

           1. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.